Home
Up

SUMMARY

Electoral change is an important component of the Turkish political life. The Turkish party system experienced both fragmentation and increasing electoral volatility. The main aim of this dissertation is to analyze this phenomenon of change, by using an analytical framework provided by Albert O. Hirschman: Exit, Voice and Loyalty. This framework is useful in integrating alternative explanations of electoral change.

Analysis of the Turkish electoral history presents detailed evidence for this integrated scheme. One can explain Turkish electoral change by analyzing increased similarities between competing political parties and effects of political institutions on this competition. Positions of Turkish governments are analyzed through a content analysis of government programs. It is observed that contextual effects dominated the governmental agenda, rather than governing parties’ electoral manifestoes. This is an important factor contributing to the similarity of governing parties. Then, perceptions of voters are also analyzed by using alternative spatial models. These models showed that the spatial model is valid to a degree in the Turkish electorate.

KISA ÖZET

Değişim Türk siyasal hayatının önemli bir parçasıdır. Türk siyasal parti sistemi son dönemde önemli ölçüde parçalanma ve seçmen oynaklığı yaşamıştır. Bu doktora tezinin amacı, söz konusu değişimi Albert O. Hirschman’ın bize sağladığı Exit, Voice and Loyalty çerçevesinde incelemektedir. Bu çerçeve seçmen değişiminin farklı açıklamalarını bütünleşik bir şekilde sunmamıza hizmet etmiştir. Seçmenin parti değiştirme kararını, “çıkış” olarak tanımlarsak, siyasal partilere getirilen farklı yaklaşımları bütünleştirmek mümkündür.

Türk seçim tarihinin analizi bu bütünleşik şemaya detaylı kanıt sağlamıştır. Bahsettiğimiz değişimi rekabet eden siyasi partiler arasındaki benzerliklerin artmasına ve kurumların bu duruma etkisine bağlayabiliriz. Hükümet programlarının içerik analiziyle sağlanan veriler, hükümetlerin gündemlerinin hükmeden parti programlarından çok konjonktürel faktörlerden etkilendiğini göstermiştir. Bu durum hükümetlerin birbirlerine benzerliğini önemli derecede katkıda bulunmuştur. Öte yandan seçmenlerin siyasal partiler hakkındaki izlenimleri alternatif “mekansal” (spatial) modeller kullanılarak incelenmiş ve “mekansal” oy verme teorilerinin Türk seçmenlerinde bir derece geçerli olduğunu görülmüştür.

Between Exit and Loyalty: The Dealignment and Realignment in the Turkish Party System (Long Version, powerpoint)

Between Exit and Loyalty: The Dealignment and Realignment in the Turkish Party System (short Version powerpoint)